Arlington Square - Route 44 Mid-Hudson Poughkeepsie - IBM