Harbor & Seaward, Ventura Main & Chestnut, Ventura Telegraph & Victoria, Ventura Telephone & Main - Ventura Telephone & Portola, Ventura Victoria Village Vons-Ventura #2677 Vons-Ventura #2678